Obec Popovice
Popovice

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - plný text ke stažení

Mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihomoravském kraji:

Čl. 1
Vymezení ochranného pásma
Ochranným pásmem vymezeným v okruhu minimálně 3 km kolem ohniska nákazy, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se stanovují tato katastrální území v územním obvodu Jihomoravského kraje, okres Brno-venkov:
Bohunice (612006), Starý Lískovec (612014), Horní Heršpice (612065), Dolní Heršpice (612111), Přízřenice (612146), Modřice (697931), Moravany u Brna (698504), Želešice (795968), Popovice u Rajhradu (725854), Rebešovice (740004).

Čl. 2
Opatření v ochranném pásmu
(1) Zakazuje se přemisťování včel a včelstev ze stanoveného ochranného pásma.

(2) Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu. Toto laboratorní vyšetření musí být provedeno ve Státním veterinárním ústavu Praha, Jihlava nebo Olomouc (dále jen „státní veterinární ústav“) a nesmí být starší 12 měsíců před předpokládaným termínem přemístění. Vzorky jsou odebírány ze stanoviště, ze kterého jsou včely a včelstva přemísťovány.

(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla a v případě zjištění příznaků nasvědčujících onemocnění moru včelího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, prostřednictvím následujících kontaktů: tel. č. 541 594 472 nebo e-mail: epodatelna.kvsb@svscr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: yq78byg

4) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků zimní měli ze všech úlů na stanovišti včelstev a předat je nejpozději do 15. 2. 2021 k bakteriologickému vyšetření na mor včelího plodu ve státním veterinárním ústavu. Vzorek zimní měli musí být odebrán nejdříve 30 dní po vložení podložek na dna úlů. Každý jednotlivý vzorek může být tvořen smísením měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků. Odebraný vzorek zimní měli může být použit i k vyšetření na varroázu v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.

5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést druhý odběr vzorků v termínu od 15. 6. 2021 do 15. 7. 2021 od všech včelstev na všech stanovištích umístěných v ochranném pásmu a předat je k vyšetření do státního veterinárního ústavu v termínu do 15. 7. 2021. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce laboratorního vyšetření (kód vyšetření EpM 160) i na obalu vzorků.

Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zodpovídá: Správce Webu

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Sociální sítě

Informace e-mailem

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem. 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem